Semakan markah kokurikulum online dating

Rated 4.8/5 based on 847 customer reviews

Kepentingan aktiviti kokurikulum adalah sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Oleh itu, penambahbaikan berkaitan penganugerahan ini akan menjadi pemangkin kepada pelajar untuk terus berusaha dan memberi sumbangan kepada politeknik dan pihak kepada pelajar untuk terus berusaha dan memberi sumbangan kepada politeknik dan pihak berkepentingan luar.

Seiring dengan peredaran masa, kriteria pemilihan bagi Anugerah Pelajar Cemerlang Politeknik perlu dilihat dari perspektif baharu supaya sentiasa relevan dengan kehendak semasa.

Penganugerahan dan pengiktirafan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan menggalakkan penglibatan pelajar yang menyeluruh dalam aktiviti kokurikulum.

Menggalakkan penyertaan pelajar dalam pelbagai aktiviti akademik supaya pelajar sentiasa berfikir kreatif dan inovatif.

Anugerah ini akan diberikan kepada para pelajar yang telah mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang pada semester dinilai kecuali ketika menjalani latihan industri.

Sistem applikasi kemasukan 10% Markah Kokurikulum secara online.

Sistem Aplikasi Mengumpul Markah Kokurikulum Online KPM adalah sebuah sistem sistematik yang dibangunkan khas untuk para guru merekodkan penilaian markah kokurikulum bagi pelajar lepasan PT3, SPM, STAM dan STPM.

Teruskan Usaha dengan sabar dan dirikanlah sembahyang!KEPADA SEMUA PELAJAR PSIS YANG TELAH TAMAT PENGAJIAN Sukacita dimaklumkan kepada semua pelajar yang berkaitan bahawa surat pengesahan tamat pengajian secara online telah di muat turun di dalam Pelajar-pelajar boleh mencetak SURAT PENGESAHAN TAMAT PENGAJIAN mengikut tatacara berikut:- KLIK DI SINI ==== Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Peperiksaan Akhir Sesi JUN 2017 telah menjelang tiba.Pengiktirafan kecemerlangan ini adalah komprehensif dan adil berdasarkan penilaian terhadap pelbagai aspek kecemerlangan supaya sejajar dengan keperluan domain hasil pembelajaran Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.Mengiktiraf dan menghargai pelajar yang telah mencapai tahap kecemerlangan.

Leave a Reply